Uitgeverij van Tricht en doofheid

Kleine uitgeverij krijgt moeilijk lezende kinderen aan het lezen


Uitgeverij Van Tricht vestigt zich in de Walstraat. In het zeventiende eeuwse pand aan de Walstraat 3 staan reeksen boeken uitgestald. De sporen van de recente verhuizing uit Twello zijn alweer uitgewist.

 Trots wijst uitgever Anne- Marie Birnie Streppel, op het standaard studieboek voor de Pabo, ‘De Basisschool’ van Jos Ahlers. “Er zijn ook grote uitgevers, die een dergelijk boek aanbieden, vertelt ze, “maar het interesseert scholen niet of een uitgeverij groot of klein is. Ze kiezen voor het beste boek.” Zelf werkte ze jaren bij Van Loghum Slaterus, een dochter van Kluwer. “Het was een mooie uitgeverij, maar na een fusie en een verhuizing uit Deventer, ben ik in 1990 voor mezelf begonnen. De naam (Van Tricht was een van de directeuren bij van Loghum Slaterus), de stijl van werken en enkele auteurs heb ik meegenomen.”
 

Naast studieboeken en wat wetenschappelijk werk staan er in de Walstraat vooral kinderboeken op de planken. Birnie geeft de Troefreeks uit, een serie met een keurmerk van de Stichting Makkelijk Lezen. De boeken zijn primair bedoeld voor dove en slechthorende kinderen, maar blijken ook aan te slaan bij een veel bredere doelgroep van taalarme kinderen. Op VMBO-scholen en in het praktijkonderwijs worden ze vaak klassikaal gelezen. Dove kinderen hebben maar een beperkte woordenschat, omdat ze de taal niet vanzelfsprekend verwerven. Voor veel van hen is Nederlandse Gebarentaal hun eerste taal en het Nederlands hun tweede, dat met veel moeite moet worden aangeleerd. Ouders kunnen hun dove kinderen niet gemakkelijk voorlezen en zelf lezen komt al helemaal moeilijk op gang. Tegelijkertijd is lezen voor deze kinderen extra belangrijk om informatie te verwerven.

Het schrijven van zo’n kinderboek is een vak apart. Je mag als schrijver alleen woorden gebruiken, die vaak voorkomen. Beeldspraak en bijzinnen zijn taboe en er moet niet meer dan één heldere verhaallijn zijn. Een commissie van de Fodok, oudervereniging voor dove kinderen, controleert de boeken hierop. “Waar ík vooral op let”, vertelt Birnie, “is dat het boek vanaf de eerste pagina spannend is. Lezen moet vooral leuk zijn.”
Graag wijst Birnie nog even op de twee nieuwste boeken in 28-delige troefreeks.

Deze maand komt het boek ‘Tessa vecht terug’ van Anne Rose Hermer uit, een verhaal over een meisje met leukemie. Twee Deventenaren werkten aan dit boek mee. Fotograaf Rob Philip maakte de omslag. Maaike Telnekes tekende de illustraties. Het tweede boek dat nog maar net in de boekhandel ligt is: ‘Geheime gebaren’, van Joke de Jonge. “Het is eigenlijk meer voor horende kinderen dan voor dove.”vertelt ze. “Het lijkt me leuk als horende kinderen iets lezen over gebarentaal en de wereld van doven.”
 

Boeken uit de Troefreeks zijn verkrijgbaar bij de boekhandel à 9,90 of te bestellen bij www.vantricht.nl

 
blank.jpg