Malburgen in de ban van de samba

 Gelderlander 30-9-2011

Introdans Interactie organiseert met Kunstbedrijf Arnhem een tweede dansproject in de wijk Malburgen. Vorig jaar haalde Introdans de Zuid-Afrikaanse Flatfoot Dance Company naar Arnhem. Dit jaar zijn het Braziliaanse dansers, die met de wijkbewoners een dansvoorstelling voorbereiden.

“We zijn er weer,” dat is de boodschap die Patricia van Deutekom, dansdocente bij Introdans Interactie, uitstraalt bij de startschot voor het nieuwe wijkdansproject. In no time leert ze de Lynxhiphoppers, een dansgroep uit Malburgen, een korte Braziliaanse dans aan en even later staan ze op het podium. Het werkt heel aanstekelijk op het publiek en dat is ook precies de bedoeling. Vijftig bewoners kunnen zich opgeven om in de herfstvakantie elke dag dansles te krijgen van Braziliaanse dansdocenten. Er worden twee groepen geformeerd, een voor jongeren van 12 tot 20 jaar, die al enige danservaring hebben en een groep voor jong en oud van 8 tot 88, die geen danservaring nodig hebben. “Als ze maar enthousiast zijn,” aldus Adriaan Luteijn, initiatiefnemer van het project. Beide groepen werken toe naar een voorstelling in de schouwburg op 29 en 30 oktober.
Hannie van Driesschen is er al snel bij. “Ik deed vorig jaar ook mee met het Zuid-Afrikaanse dansproject, ‘Swing on South’ in de wijk. Dat was helemaal grandioos,” aldus de vijftigjarige postbezorgster. Ook Jolanda Vos(46) is weer van de partij. Het was heel erg spannend om voor de hele wijk op te treden. Maar ik was blij dat ik dat duwtje kreeg.”
Het idee voor een wijkdansproject ontstond in 2008 tijdens de legendarische Sonsbeek beeldenprocessie. Adriaan Luteijn, artistiek manager van Introdans Interactie, was destijds choreograaf van de processie en Marijn Swarte nam eraan deel als cultuurscout met een flinke groep wijkbewoners uit Malburgen. Ter plekke ontstond het idee om een wijkdansproject te organiseren. In 2010 was het zover. Introdans haalde de dansgroep Flatfoot Dance Company uit Durban naar Nederland. Dit professionele Zuid-Afrikaanse dansgezelschap geeft danslessen in de townships. Het is meer dan dansles. In feite gaat het om steun en coaching.  
In Malburgen maakte Flatfoot Dance Company indruk. “We maakten iets heel bijzonders mee,” vertelt Luteijn. “Iedereen, inclusief Introdans, was verrast over het succes van het dansproject en de samenwerking met de Zuid-Afrikanen. We wilden allemaal graag een vervolg.” Dit keer koos Introdans voor Brazilië, het land van de samba. Er komen vier Braziliaanse dansdocenten naar Arnhem uit twee verschillende dansgezelschappen. De ene groep neemt de samba als uitgangspunt, de andere groep urban dance, gemengde moderne dans.
Met cultuurscout Marijn Swarte was Luteijn in mei op werkbezoek in Brazilië en bezocht daar dansworkshops in de Favela’s, de krottenwijken van Brazilië. “Ter plekke konden we zien hoe de dansdocenten daar met kinderen werken. Die docenten hebben een heel eigen persoonlijke benadering, die heel motiverend werkt. Ze vervullen een belangrijke maatschappelijke rol.” Luteijn is er van overtuigd dat dans, als kunstvorm, een middel is om verandering te weeg te brengen. “Je laat mensen een andere wereld zien en geeft ze de kans om daarin te participeren. Dat is ook de bedoeling van Introdans Interactie. We richten ons niet meer alleen op scholieren, maar ook op andere groepen in de maatschappij, zoals ouderen en mensen met een beperking. Het werken in de wijk Malburgen is weer een nieuw element. We groeien van interactie naar participatie.”
Natuurlijk is Malburgen geen Favela of township,” aldus Luteijn. “De Arnhemse Vogelaarwijk werkt hard om van haar negatief imago af te komen. In Malburgen gaat het vooral om het bevorderen van sociale samenhang. Er ontstond tijdens Swing on South een enorme saamhorigheid tussen de betrokken bewoners en de beide dansgezelschappen.”
In dit tweede dansproject gaat Introdans nog intensiever samenwerken met de bewoners. Nadat de Braziliaanse dansers het dansproject met beide groepen hebben afgerond in drie voorstellingen, (een openbare try-out in de wijk en twee in de schouwburg), neemt Introdans Interactie het van de Brazilianen over. In de periode tot de kersvakantie formeert Introdans een groep deelnemers, die gaat werken aan een nieuwe voorstelling. Daarin danst ook een danser van Introdans mee. Het moet een feestelijke dansvoorstelling worden, een keer in de wijk en een keer tijdens het Kerstgala in de schouwburg.
Daarmee wordt de band tussen Malburgen en Introdans nog hechter. Luteijn: “Misschien moet Malburgen maar de ‘Introdanswijk’ worden.”

 

 

.

blank.jpg